Boeken

Voor het bestellen van onderstaande boeken kunt u een e-mail sturen naar info@slub.nl.

Uitgelicht

Bouwen voor Luther

Peter Paul KleinloohDe emancipatie van de Amsterdamse lutheranen eind 19e eeuw Een boeiend tijdsbeeld van de lutheranen in Amsterdam tussen 1860 en 1914. In 1600 trokken gevluchte lutheranen uit Antwerpen in een schuilkerk aan het Spui in Amsterdam. Ze werden hier gedoogd door het calvinistische stadsbestuur, en pas in de loop van de 18e eeuw erkend. Dat veranderde in de loop van de 19e eeuw, nadat de vrijheid van godsdienst werd ingesteld. De in Amsterdam geboren architect, aannemer en makelaar Carel Bögeholtz speelde een voorname rol in het emancipatieproces. Onder invloed van het Luthers Genootschap, waar Bögeholtz een belangrijke positie bekleedde, ontworstelden de lutheranen zich aan hun onderschikte positie ten opzichte van de hervormden. Ze bouwden scholen, jeugdverenigingen en lieten een eigen vakbond oprichten. De lutheranen opereerden niet langer in de schaduw, maar kregen aanzien en werden zichtbaar in het stadsbeeld.

ISBN: 9789464563511
prijs: € 24.99
Nederlandse Lutheranen en hun omgang met de Augsburgse Confessie

Martin L. van Wijngaarden

Vanaf 8 mei 2024 beschikbaar
Aan de hand van verschillende kunstvoorwerpen en literaire werken verkent dit boek van Martin van Wijngaarden de invloed en erfenis van de Augsburgse Confessie binnen de Lutherse Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Het belicht hoe de Confessie bijdroeg aan de ontwikkeling van een liberaal christendom.

ISBN: 9789463014946
prijs: € 25.00
Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor 'wit' en 'zwart'

Diverse auteurs

Nieuwe voorraad beschikbaar (mei 2024)
In dit boek vindt U de winnende bijdragen van een essaywedstrijd onder dit thema, toegespitst op de vraag wat de kerken kunnen doen. U vindt de toespraken op een symposium rondom dit thema van externe experts zoals Glenn Helberg en Alex van Stipriaan, en van denkers uit de kerken zoals Pearl Gerding en Johannes Welschen.

ISBN: 9789076093581
prijs: € 17.50Alle boeken (A-Z)


400 jaar Lutherse Kerk Haarlem

ISBN: 9789086830527
prijs: €
Aangevochten geloof

bij Luther, Calvijn en Kahlbrugge
Dr. A. de Reuver

Uit de Bijbel blijkt dat het geloof niet alleen zekerheid en vreugde teweegbrengt, maar ook beproeving en strijd. Hoe vast de grond onder onze voeten ook is, er kunnen momenten zijn dat we wankelen. De aanvechting van het geloof is het centrale thema van het nieuwste deel van de serie Studium Generale.

ISBN: 9789088970146
prijs: €
Alle liederen van Luther

Liederen van Luther van de Commissie Liturgie en kerkmuziek ELK bevat de complete verzameling van de liederen die door Luther zelf zijn geschreven. De sleutelrol van Luther in de geschiedenis was de ontsluiting van Bijbel en kerklied in de volkstaal. Voor hem was de muziek het voertuig van Gods Woord. De Bijbel is het levende Woord en het lied houdt dit geloof levend. De liederen zijn waar nodig opnieuw vertaald, met als doel Luthers erfenis levend te houden.

ISBN: 9789023952121
prijs: € 13.99
De Andreaskerk

Dr. H.J. Jaanus

Opstellen van de Rotterdamse predikant dr. H.J. Jaanus, artikelen over de Andreaskerk aan de Gordelweg in de Maasstad en een bijdrage van de Lutherse theoloog drs. Th.A. Fafié over het “Leven en werk van dr. H.J. Jaanus”.

ISBN: 9076093113
prijs: € 5.00
Antifonen

Geschikt naar het kerkelijk jaar
Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland

Ingeleid door Dr. Klaas Zwanepol
Bijbel

Trouwbijbel
Buiten de vesting

Pieter Oussoren
Na de voltooiing van de Naardense Bijbel is Pieter Oussoren begonnen aan een 'Naardense' vertaling van de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament zoals Judit, Tobit en de Makkabeeën. Buiten de vesting bevat ze allemaal, en zelfs nog extra: bijvoorbeeld de nauwelijks bekende psalmen 151-155 en de Psalmen en Oden van Salomo.
ISBN: 9789076564555
Christoffel van Brants en zijn hofje

Harry Donga

De Amsterdamse lutherse koopman Christoffel van Brants (1664-1732) verdiende zijn kapitaal met handel op Rusland. Hij raakte bevriend met Peter de Grote, trad vanaf 1717 op als diens ambassadeur en werd vanwege zijn vele verdiensten in de Russische adelstand verheven. Tijdens zijn tweede bezoek aan Holland logeerde de tsaar bij Van Brants thuis en op diens buitenverblijf Petersburg aan de Vecht. Deze biografie belicht de grote betekenis van Christoffel van Brants in de ontwikkeling van de politieke en handelsbetrekkingen tussen Holland en Rusland. Aan het eind van zijn leven stichtte Van Brants aan de Nieuwe Keizersgracht een hofje voor 'behoeftige' vrouwen en weduwen. Dit Van Brants Rus Hofje, gebouwd naar een ontwerp van Daniel Marot, werd in 1733 in gebruik genomen.
ISBN: 9789087040499
prijs: € 19.00
Verklaring van 'De Brief aan de Galaten'

Vertaald door G.P. Sandberg en H. Schoonderwoerd naar de Duitse uitgave van dr. Hermann Kleinknecht.

Luthers uitleg van de Galatenbrief is een samenvatting van zijn gehele theologie. Van alle brieven van het Nieuwe Testament was de Galatenbrief Luther het liefst.Luther spreekt in dit commentaar over een groot aantal themas die ook vandaag nog belangrijk zijn. Vooral wat hij over de rechtvaardiging uiteenzet, is van groot belang. De reformator ontvouwt dit thema in al haar rijkdom. Tegelijkertijd weert hij zich hartstochtelijk tegen alle pogingen van de vrome mens om in het werk van God en van Christus binnen te sluipen.

ISBN: 9789033127311
prijs: € 27.90
De Evangelisch Lutherse Kerk

Dr. K. Zwanepol

Samenvattende studie over de geschiedenis en het belijden, de organisatie en de oecumenische inzet van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland.

ISBN: 9043505668
prijs: € 6.50
De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse Gemeente in Nederlan

Dr. J. Haitsma

De eerst Gereformeerde en later Hervormde predikant dr. J. Haitsma beschrijft aan de hand van de Notulenboeken der Evangelisch-Lutherse kerkenraad te Woerden de geschiedenis van de oudste Lutherse gemeente in Nederland. Vele predikanten die in Woerden hebben gewerkt komen uitvoerig aan de orde.

ISBN: 9076093105
prijs: € 10.00
De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20e eeuw

Hans JansenISBN: 9789490708566
prijs: € 24.95
De klokkenluider van Wittenberg

Raymond R. Hausoul, Michael Verpeut en Veerle Biesbrouck

Stripverhaal over Maarten Luther en de Reformatie

ISBN: 9789023970125
prijs: € 7.95
De Lutheranen in Nederland

Dr. C.CH.G. Visser

Een prachtig boek, vol foto’s en prenten, maar ook met gedegen hoofdstukken van de Lutherse predikant en kerkhistoricus dr. C.Ch.G. Visser over de geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden, met veel aandacht voor de 19de en 20ste eeuw. Uitgebreide literatuurlijst en een register op de in de tekst genoemde namen van personen.

ISBN: 9067070106
prijs: € 17.50
De Molenpage Stichting

Drs. Th. A. Fafié

Een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam sinds 1918.

ISBN:9789076093482
prijs: (enkel verzendkosten)
Delfts Cantorijboek

Jac Horde

ISBN:
prijs: € 10.00
De Mysterieuze Monnik

Judith Janssen

ISBN: 9789023993958
prijs: € 9.25
Der Jahrkreis

Hugo Distler

24 koorzettingen vertaald in het Nederlands

prijs: € 10.00
De Wittenbergse nachtegaal - De wereld van Lutherse liederen

Ed KooijmansISBN: 97890331226239
prijs: € 32.50
Dilettant, Pelgrim, Nar

Edward Postma

De positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie

ISBN: 9789059722545
prijs: € 29.50
Doop en belijdenisProeven voor de eredienst, aflevering 3

ISBN: 9023902912
prijs: € 6.90
Een boek om in te wonen

K. Zwanepol

Luther en het lutheranisme over de bijbel

ISBN: 9076093075
prijs: € 2.50
Een door God geschonken gave

Els Boon, Sebastiaan 't Hart, Annemarie Houkes

Luthers erfenis in de Nederlandse protestantse kerkmuziek

ISBN: 9789021144894
prijs: € 14.99
Een eigen kerkgebouw in Zaandam voor de scheepsbouwers van overzee

Eindredactie - Ing. Anders K.v.d. MeijISBN:
prijs: € 5.50
Een feest om mee te vieren

H.GüntherISBN: 90 76093 16 4
prijs: € 2.50
Een groot werk en kleine kracht

Paul E. Werkman

Boekje over lutherse mannenverenigingen.

ISBN: 9076093164
prijs: € 5.00
Een huis voor god

Trinette VerhoevenISBN: 9023991222
prijs: € 2.50
Een vergeten hoofdstuk

Harry Donga

de lotgevallen van het Van Brants Rus Hofje in de Tweede Wereldoorlog

ISBN: 9789077713389
prijs: € 7.50
Eens gegeven blijft gegeven

Ds. W.J. van Beek

De Lutherse predikant van Woerden-Bodegraven, ds. W.J. van Beek, sprokkelde uit het werk van Maarten Luther de teksten bijeen die handelen over de Doop.

ISBN: 9789043515528
prijs: € 7.50
Evangelisch-Lutherse Kerk Rotterdam

Dr. C. Ch. G. VisserISBN:
prijs: € 5.00
Band 1. 11 Evangeliemotetten

Niek HermanidesISBN: -
prijs: € 8.00
Evangelische liedbundelTekstuitgave

ISBN: 9789023903567
prijs: € 7.50
Food for lifeRecipes and Stories on the Right to Food
The Lutheran World Federation

ISBN: 9783905676624
prijs: € 15.00
Free to be

Jamer A. Nestingen and Gerhard O. Forde

A handbook to Luther's small catechism

ISBN: 0806611391
prijs: € 5.00
Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven 1575-2005

Cor HamoenISBN:
prijs: € 7.50
Geslagen verbeelding

Harry Donga & Carel van den Berg

Lutherse penningen in Nederland

ISBN: 9789087041755
prijs: € 25.00
Grote Genade

Martin van Wijngaarden

Lutheranen en de Bijbel

ISBN: 9789082762648
prijs: € 17.50
Getijden

Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

Metten, Vespers en Completen

ISBN:
prijs: € 6.00
Hoe het Lutherde in NL - deel 1

o.r.v. Th. A. Favie, J.L.J. Meiners & C.Ch.G. VisserISBN: 90 802033 2 7
prijs: € 12.50
Hoe het Lutherde in NL - deel 2

o.r.v. Th. A. Favie, J.L.J. Meiners & C.Ch.G. VisserISBN: 90 802033 2 7
prijs: € 12.50
In de hof der evangelische kerkmuziek

Wukken MuddeISBN:
prijs: € 9.00
In het voetspoor van Katharina van Bora

Th. A. FavieISBN: 90 76093 36 9
prijs: € 4.00
Liedboek van de Kerken in Suriname

ISBN:
prijs: € 12.50
Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerkISBN: 978 94 91575 00 6
prijs: € 25.00
10 Liedmotetten

Bij liederen uit het liedboek voor de kerken

Hans Jansen

ISBN:
prijs: € 10.00
Luther, de Lutheranen en de Zwaan

J. K. Schendelaar

Het is een beroemde legende: de Boheemse Johannes Hus (= gans) werd in Praag op en brandstapel aan de vlammen prijs gegeven, maar de Wittenbergse hoogleraar Maarten Luther (zwaan) konden de autoriteiten niet te pakken krijgen. Wat is er allemaal over dat symbool “zwaan” te zeggen en waar is die zwaan niet zoal te zien? J.K. Schendelaar verzamelde heel zijn leven lang de gegevens en zette deze op papier.

ISBN: 90 6416 250 6
prijs: € 12.50
Lutheranen aan het Marsdiep

J.K. Schendelaar

De lutheraan J.K. Schendelaar heeft altijd in Den Helder gewoond en gewerkt. Hij verzamelde de gegevens over de twee Lutherse gemeenten die er ooit zijn geweest: de Evangelisch-Lutherse en de Hersteld Evangelisch Lutherse gemeente existeerden er naast elkaar. Hun geschiedenis staat nu geboekstaafd.

ISBN: 90 76093 27 X
prijs: € 15.00
Lutheranen in de Lage Landen

K.G. van Manen

Geschiedenis van een godsienstige minderheid

ISBN: 978 90 239 2618 4
Tijdelijk € 20.00. Beperkt aantal beschikbaar tegen dit tarief.
Lutheranen in Arnhem

K.G. van Manen

De oud-geschiedenisdocent G.K. van Manen schreef een studie over de geschiedenis van de Lutherse gemeente te Arnhem.

ISBN: 90 9005891 5
prijs: € 7.50
Lutheranen in de Nederland

Paul Estie

De Lutherse kerkhistoricus Paul Estié verzamelde aan aantal artikelen die hij her en der publiceerde over de Lutheranen in Nederland; o.a. over de Lutherse gemeente te Hoorn, de psalmberijmingen van de Nederlandse lutherse gemeenten en het ontstaan van het Hersteld Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap 1818-1836.

ISBN: 90 76093 23 7
Tijdelijk € 10.00. Beperkt aantal beschikbaar tegen dit tarief.
Luther, een mens zoekt god

Dr. Herman J. `Selderhuis

'Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.' Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de stoere monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg. Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is.

Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken. Met veel foto's.

ISBN: 9789462786424
prijs: €
Luther en de Vogels

Ange van der Veer (tekst) & Trinette Verhoeven (illustraties)

Een sfeervol prentenboekje van 32 pagina's die kinderen in verrassende beelden en trefzekere tekst vertelt over het bezwaarschrift van de vogeltjes.

Als een knecht van Luther in 1534 van plan is om de vogelst te vangen, schrijft Luther een brief. Het is een bezwaarschrift van de vogels, aan hemzelf gericht. Het laat een ontroerende, persoonlijke kant van Luther zien.

ISBN: 978 90 2395 229 9
prijs: € 9.99
Luthers Catechismus

Vertaald en ingeleid door Dr. Klaas ZwanepolISBN: 978 90 8525 029 6
prijs: € 19.95
Luthers Motettenboek

ISBN: 90 239 6472 1
prijs: € 10.00
Lutherse gemeente Rotterdam

v.Santen / Spliethoff / de Vries-Langelaar / v. Wijngaarden

Een collectief van auteurs verdiepte zich in de geschiedenis van de Lutherse gemeente te Rotterdam: het ontstaan van de gemeente, de kerkgebouwen, orthodoxen en vrijzinnigen, orgels, predikanten, enz.

ISBN: 90 76093 28 8
prijs: € 10.00
Lutherse kerkzegels in Nederland

J.K. Schendelaar

Nagenoeg iedere Lutherse gemeente heeft één of meer zegels gehad voor een print in lak of als versiering op het briefpapier of het kerkblad. J.K. Schendelaar heeft ze beschreven en als plaatje afgedrukt. Ook de randschriften werden overgeschreven, vertaald en uitgelegd. Een waardevol cultuurhistorisch boek kwam alzo tot stand.

ISBN: 90 76093 13 X
prijs: € 10.00
Lutherse Leerstukken

Suzanne Freytag / Alida Groeneveld / Marianne van der Meij- SeinstraISBN: 90 76093 31 8
prijs: € 2.50
Lutherse spiritualiteit

Alida groeneveld en Marianne van der Meij- SienstraISBN: 90 76093 30 X
prijs: € 2.50
Luther voor Leken

Sabine Hiebsch

In Luther voor leken beschrijft Lutherkenner Sabine Hiebsch het leven van deze wereldberoemde hervormer: zijn zoektocht naar God in het klooster; zijn kritiek op de gangbare theologie, maar ook op kerkelijke misstanden en het instituut van de katholieke kerk. Toen de kerk Luther buiten haar muren plaatste, stond deze voor de uitdaging nieuwe structuren te ontwikkelen; het wordt beschouwd als het begin van een nieuwe tijd. Voor iedereen die zoekt naar een korte kennismaking met Luther, biedt Luther voor leken een heldere introductie.

ISBN: 9789055605286
prijs: €
Martin Luther

Manfred Tekla, vertaling Martin L. van Wijngaarden

Martin Luther, zijn leven en werk (deel 1)

ISBN: 9076093326
prijs: € 7.90
Titel

Manfred Tekla, vertaling Martin L. van Wijngaarden

Martin Luther, zijn leven en werk (deel 2)

ISBN: 9076093334
prijs: € 7.90
Maarten Luther en Johan Sebastian Bach

Govert Jan BachISBN: 9789047622970
prijs: € 24.99
Martin Luther zijn leven, zijn werk

Dr. Sabine Hiebsch en Drs. Martin van Wijngaarden (red.) Manfred Tekla, vertaling Martin L.van Wijngaarden

Het boek is zeer rijk geïllustreerd en beleefde reeds een tweede druk.

ISBN: 9789043514156
prijs: € 29.90
Mens op aarde

Coert H. Lindijer

De in 2008 overleden Lutherse pastoraaltheoloog en hoogleraar C.H. Lindijer schreef een boek over aids. De menselijke en de intermenselijke kant ervan staan centraal. Wat doet aids aan mensen – zowel aan de zieke zelf als aan de menen om hen heen?

ISBN: 9021135744
prijs: € 7.50
Mensen van de weg (boek)Catechesatie commisie van de Evangelisch-Lutherse Kerk

ISBN:
prijs: € 3.50
Mensen van de weg (handleiding)Catechesatie commisie van de Evangelisch-Lutherse Kerk

ISBN:
prijs: € 3.50
Met Luther op Pad

G. Fafié en C.PelISBN: 9023903439
prijs: € 2.50
Midden in het leven

Margot Kassmann

Rond de vijftig komen we, bewust of ongemerkt, in een nieuwe levensfase terecht. In dit boek verkent de bekende Duitse theologe Margot Kässmann de midlife-blues. Openhartig schrijft ze over de grote veranderingen in haar eigen leven rond haar vijftigste: ze kreeg borstkanker en scheidde van haar man. Vanuit haar persoonlijke ervaring en vanuit haar geloof, dat haar steun en houvast geeft, biedt ze de lezer denkstof voor het vinden van een nieuw midden.

ISBN: 9789021143293
Tijdelijk € 10.00. Beperkt aantal beschikbaar tegen dit tarief.
Monumentale orgels van Luthers Amsterdam

Redactie: Harry Donga en Pieter van DijkISBN: 9023903676
prijs: € 17.50
Niet te geloven

Rochus Zuurmond

De apostolische geloofsbelijdenis en de bijbel

ISBN: 9789490708023
prijs: € 16.50
Om te gedenken

Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg e.a. (red.)

Over de noodzaak van liturgie

ISBN: 9789043516082
prijs: € 18.50
Onze lutherse Diakonessen

Redactie: H. Oosterveer, LDF

De levende legenden

ISBN: 13:9789076903376
prijs: € 10.00
Opleiden tot Luthers predikant

Drs. Th. A. Fafié

Het Evangelisch-Luthers Seminarium 1816-1876

ISBN: 9789076093512
prijs: € 10.00
Prachtig ProtestantStichting Protestantse Kerkelijke Kunst

ISBN: 9789040085215
prijs: € 14.95
Rechtvaardiging Alleen?

Dr. K. Zwanepol

Een kernvraag aan de lutherse rechtvaardiging in historisch en oecumenisch perspectief

ISBN: 9076093016
prijs: € 2.50
Salzburgse vluchtelingen in Zeeland

C.J. de Kruijter

Immigratie en integratie in de achttiende eeuw

ISBN: 978 90768 15 237
prijs: 15.00 €
Schitterende getuigen

M. L. van Wijngaarden

Nederlands luthers avondmaalsgerei als identiteitsdrager van een godsdienstige minderheid.

ISBN: 978 94 6301 035 1
prijs: € 34.00
Schuiling gezocht

Th. A. Fafie

In juli 2009 bestond “De Lutherhof” aan het Staringplein in Amsterdam Oud-West honderd jaar. De lutherse docent en kerkhistoricus Th.A. Fafié schreef het gedenkboek. Honderd jaar diaconale arbeid trekt aan ons voorbij, maar ook werd aandacht besteed aan de twee eerdere Lutherse hofjes in de Amsterdamse Jordaan. Dit hofje bestaat nog steeds en telt ruim 60 bewoonsters en bewoners: studenten, werkende mannen en vrouwen en 65-plussers. De formule luidt: beschermd wonen.

ISBN: 978 90 76093 41 3
prijs: € 24.50
Van pakhuis tot preekhuis

S. Hiebsch & M.L. van Wijngaarden

425 jaar Lutherse Gemeente in Amsterdam

ISBN: 978 90 239 2744 0
prijs: € 22.50
Vol vuur voor het pastoraat

Redactie: Edith Plantier, Theo Moorman

ISBN: 978 90 21135 86 1
prijs: €
Titel

Auteur

Tekst

ISBN:
prijs: €
Titel

Auteur

Tekst

ISBN:
prijs: €